Belépés
Regisztráció
.HU domain
akár
1 250
Ft
-tól
Regisztráció

A regisztráció csak néhány percet vesz igénybe, ami után azonnal megkezdheti a domain nevek bejegyzését akár az admin felületünk segítségével, vagy automatikusan a saját programjával az API rendszerünkön keresztül.

Kapcsolattartó személy
Az admin felületre történő belépéshez szükséges adatok:
Számlázási adatok
Levelezési cím
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
A SZERZŐDÉS FELTÉTELEI
 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma
  1. A Magyar Domain Kft (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződés) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlista és a Szerződés feltételei szerint.
  2. A Szolgáltatási Szerződés teljes terjedelmében megtalálható, megtekinthető és letölthető a Szolgáltató hivatalos internet címén.
  3. Az Előfizető a szolgáltatási díj befizetésével elfogadja a Szerződésben rögzített feltételeket.
 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
  1. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
  2. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 8 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Adott szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható visszamenőleg. Kivételt képez, ha a módosított szolgáltatás tartalmazza az előfizetett szolgáltatás minden részét, illetve ha az Előfizető egyetért a módosítással.
  3. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait a nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja ki. Kivételt képez a törvényi kötelezettségek adatszolgáltatásai.
  4. A Szolgáltató az Előfizető adminisztrációjából eredő hibákért díjvisszatérítésre nem kötelezhető.
  5. A Szolgáltató jogosult a Szerződés feltételeit egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatnia kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.
 3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei
  1. Az Előfizető jogosult az általa előfizetett szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év minden napján. Kivételt képez ezen időszak alól a karbantartási és fejlesztési munkálatokra fordított időszakok valamint az esetleges egyéb műszaki, illetve előre nem látható hibák okozta a szolgáltatásból kiesett időszakok.
  2. Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.
  3. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
  4. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető tartozik felelősséggel.
  5. Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Előfizető elfogadja, hogy minden esetben előrefizetés történik, amelyről a Szolgáltató számlát állít ki. A szolgáltatás teljesítése a számla kiállítását követően kezdhető meg.
  6. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történt változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
 4. A szerződés hatálya
  1. A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.
  2. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
  3. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (például fizetési kötelezettség) alól.
 5. Irányadó jog
  1. A Szerződés feltételeiben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos és vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos Internet szabványok alkalmazandók.
  2. Felek bármifajta jogvitájuk esetén alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.
Köszönjük, hogy a Magyar Domain Kft megbízható szolgáltatásait választotta!
Elolvastam és elfogadom a Szerződés feltételeit